skip to Main Content

 

Eénmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend:
Instapvergoeding

0%

Uitstapvergoeding

0%

Wijziging van compartiment

0%

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken:
Lopende kosten

1,50%* op jaarbasis

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken:
Prestatievergoeding

15%**

Kosten verbonden aan transacties:
 Verwachte kosten

0,50%***

* Deze kost wordt opgesplitst per kwartaal aangerekend (0,375%) Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten. De portefeuilletransactiekosten zijn terug te vinden op de website van Easybroker B.V. (http://www.easybroker.nl)

** De prestatievergoeding hangt af van het resultaat van uw geld en uw beleggingen. Er is pas resultaat nadat de andere kosten voor u zijn goedgemaakt. Ieder jaar wordt gekeken naar de waarde van uw geld en uw beleggingen. Dit gebeurt niet ieder kalenderjaar, maar iedere keer dat een jaar na het begin van de afspraken voorbij is. Deze waarde wordt vergeleken met het geld en de waarde van uw beleggingen 1 jaar daarvoor en 2 jaar daarvoor. Zijn het geld en uw beleggingen meer waard geworden dan 1 jaar daarvoor? Of dan 2 jaar daarvoor? De hoogste waarde van deze beide wordt genomen als referentie. U betaalt dan 15% over het verschil tussen deze hoogste waarde en de waarde van uw beleggingen op de laatste dag van het jaar. Zijn het geld en uw beleggingen niet meer waard geworden dan 1 jaar daarvoor? Of dan 2 jaar daarvoor? Dan betaalt u deze prestatie vergoeding niet. (Principe high-watermark over een referentieperiode van twee jaar).

*** De kosten voor portefeuilletransactiekosten zijn geraamde kosten  en de exacte  portefeuilletransactiekosten voor orders zijn terug te vinden op de website van Easybroker B.V. (http://www.easybroker.nl)

 

Back To Top